Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

28 december 2020

Liauckema State

Gewijzigd: jaar_tm , eeuw_tm , kwart_tm , bouwgeschiedenis_mem , HuidigToest , Definitie , bouwgeschiedenis_mem , BezitGesch , bouwgeschiedenis_mem , materiaal_hfd , zichtbare_toestand , bewoond_door , sociale_klasse , bouwgeschiedenis_mem , typologie , afm_hoofdburcht , materiaal_hfd , zichtbare_toestand , bewoond_door , sociale_klasse , bouwgeschiedenis_mem