Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

11 november 2020

Oostende Goes

Gewijzigd: typologie , afm_totaal_terrein , eeuw_tm , bouwgeschiedenis_mem