Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

24 november 2020

Laterdale

Gewijzigd: jaar_van , eeuw_van , kwart_van , zichtbare_toestand , jaar_tm , eeuw_tm , bouwgeschiedenis_mem

28 februari 2020

, LocatieMem , X_coordinaat , Y_coordinaat