Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

11 november 2020

Werve

Gewijzigd: typologie , jaar_tm , eeuw_tm , bouwgeschiedenis_mem , zichtbare_toestand