Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

24 november 2020

Barbistein

Gewijzigd: eeuw_van , jaar_tm , eeuw_tm , zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem , Definitie , X_coordinaat