Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

6 februari 2021

Egede

Gewijzigd: jaar_van , eeuw_van , kwart_van , jaar_tm , eeuw_tm , zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem

26 januari 2020

, HuidigToest