Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

28 november 2020

Groenewoude

Gewijzigd: jaar_van , jaar_tm , eeuw_tm , kwart_tm , zichtbare_toestand , bouwgeschiedenis_mem