Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

15 maart 2020

Weemselo

Gewijzigd: X_coordinaat , n_breedte , o_lengte , LocatieMem , BezitGesch , BezitGesch , BezitGesch , Definitie , definitiemem , typologie , zichtbare_toestand , typologie , definitiemem