Kasteel wijzigingen

na 13 september 2019

24 april 2021

Seldensate

Gewijzigd: typologie

29 juni 2020

, typologie , jaar_tm , eeuw_tm , zichtbare_toestand