Typologie van kastelen

Kastelen zijn op verschillende manieren in te delen:

 

Kasteel Bredevoort

Omdat de indeling naar materiaal of ligging in Nederland weinig onderscheidend is (vrijwel alle kastelen uit de late middeleeuwen zijn van baksteen en zijn door water of een gracht omringd), blijven in ieder geval vorm, functie, jurisdictie en chronologie over.

prof H.L. Janssen kiest voor een morfologische indeling (een combinatie van vorm, functie en chronologie).

Ik heb in de kasteelbeschrijvingen voor de middeleeuwse kastelen de onderstaande indeling gevolgd.

Kasteeltype Status bouwheer begin periode einde periode

Ringwalburcht

-

850

1100

Versterkte residenties

Vorsten

1050

1250

Moated site (niet naar Janssen)

lage adel

1275

1425

Motte

lage en hoge adel

1000

1250

Ronde of polygonale burchten

hoge adel

1150

1350

Rechthoekige (vierhoekige ) burcht

hoge adel

Vanaf 1275

 

Zaaltoren

lage adel

1250

1350

woontorens

lage adel 1225 1500
 

loevestein

Bronnen: