Duiventillen (2)

terug.....

 

Duiven

Duif

De door de mens gehouden duivenrassen nestelen van nature niet in bomen, maar in nissen en holtes, beschermd tegen het weer en roofdieren. De mens maakte dan ook broednissen naar het natuurlijke voorbeeld en zo ontstonden duivenverblijven in verschillende vormen waaronder de vrijstaande duiventorens en duiventillen. De functie van de duiventoren

was slaap- en broedgelegenheid voor de duiven plus verzamelplaats voor de mest. Eenmaal gewend aan de til is de duif bijzonder plaatsgetrouw.

De duiven werden gehouden voor het vlees. De mest was goed bruikbaar voor de fijne teelt van bijvoorbeeld meloenen en tabak. Na de 16e eeuw mochten ook (rijke) boeren en burgers duiven houden.

Duivenmest

Duivenpoep werd vaak gebruikt om de grond te bemesten. De mest is echter veel sterker geconcentreerd dan b.v. koeienmest. Het werd daarom altijd in de regentijd op het land gebracht, zodat de mest snel oploste om te voorkomen dat de gewassen zouden verbranden.
Duivenmest was duur, een zak duivenmest bracht evenveel op als een kar schapenmest. Als bijzonderheid valt nog te vermelden dat duivenmest nog niet zo lang geleden in ons land gebruikt werd om een witte was te verkrijgen.

Consumptie

Bakstenen duiventil uit 1850 bij het huis Sterkenburg in de provincie Utrecht

Bakstenen duiventil uit 1850 bij het huis Sterkenburg in de provincie Utrecht.

 

 

De duiven werden voornamelijk gebruikt als voedselbron. Een duivenboutje was een lekkernij, speciaal als het een jonge duif betrof. Men ging soms zover dat men jonge duiven met een zacht koperdraadje aan het nest vastbond. De oude vogel bleef doorgaan met voeren en

verlengde zo de nesttijd met als resultaat malser en witter vlees.
Jonge duiven worden eerst gevoed met een soort kaasachtige massa die in de krop van beide ouders wordt afgescheiden, de zogenaamde duivenmelk. Duivenmelk heeft dezelfde voedingswaarde als melk van zoogdieren. Als de duifjes wat groter zijn worden ze gevoed met geweekte zaden.

De liefde voor de duif ging dus vaak door de maag en dat was niet zonder reden. Er werd vroeger in de maand november (slachtmaand) zoveel mogelijk rundvee geslacht. Het vlees werd houdbaar gemaakt door het te pekelen. In de winter moest het vee worden bijgevoerd. Veevoer was duur en een koe die ingezouten is eet niet meer mee. Het voordeel was dat er alleen wintervoer nodig was voor het vee dat aangehouden werd voor het volgend jaar. Voor vers vlees was men aangewezen op de jacht, de eendenkooi en de duiventil.

meer...