KastelenInNederland.nl
help zoeken

Informatie over kastelen

Dit gedeelte van de site gaat over algemene kasteel informatie. Vragen als wat is een kasteel, waarom werd een kasteel op die plaats gebouwd waarom is dit kasteel rond en een ander kasteel vierkant, worden hier behandeld.

Wat is een kasteel?

De allereerste vraag is natuurlijk: wat is een kasteel. In een afzonderlijke pagina wordt ingegaan op de definitie.

Statistiek

Statistische overzichten van het aantal raadplegingen van kastelen en publicaties

Typologie van kastelen

In welke typen kunnen we de Nederlandse kastelen verdelen. Dit is afhankelijk van materiaal, de tijd, de macht van de eigenaar, de vorm van het kasteel.

Tegenwoordig gebruik van een kasteel

Kastelen moeten een functie hebben om in het enorme onderhoud te kunnen voorzien. Veel kastelen zijn ingericht als museum en zijn te bezoeken. Sommige kastelen herbergen een trouwzaal, geven concerten of hebben tentoonstellingen. In welke kastelen kun je trouwen, een feest geven, overnachten of een vergadering organiseren.

Kastelen en kinderen

Voor de jeugd heb ik een aantal pagina's [in ontwikkeling] ingericht.

"Nieuwe" kastelen

Eigenlijk bestaan er alleen middeleeuwse kastelen (zie definitie) maar het kasteel blijkt na de middeleeuwen als bouwvorm in het geheel niet uitgestorven. De vorm herinnert aan de adel, glorie en soms een roemrijk verleden. Dus wordt de vorm van het kasteel nog steeds gebruikt in de architectuur. De vormentaal van de middeleeuwse kastelen  wordt in de moderne architectuur nog steeds toegepast.

Duiventillen

Een kasteel was vroeger een zelfvoorzienende eenheid. Onderdeel daarvan was het houden van duiven. Dit was een exclusief recht voor een beperkte groep mensen. De duiven worden gehouden voor de mest en natuurlijk het vlees. Veel kastelen bezaten duiventillen of duifhuizen.

Wijzigingen

Kastelen die sinds 13 september 2019 gewijzigd, toegevoegd of verwijderd zijn.

Verwijderde 'Kastelen'.

Er is een lijst opgenomen van "kastelen" die van de site verwijderd zijn omdat deze kastelen na 1500 gebouwd zijn.

Welk kastelen liggen aan bevaarbaar water?