Links

Naam Omschrijving
www.forten.info Op deze website vind je verwijzingen en algemene informatie over, in Nederland of door Nederlanders buiten Nederland gebouwde, voormalige verdedigingswerken, militair erfgoed, oorlogs- en crisisvoorbereiding en aanverwante zaken.