Uw selectie, maker/fotograaf = 'Speelman' (5 plaatjes)

Jaarsveld
Albert Speelman, 2004

Jongema State
Albert Speelman, 2005

Juffere
Albert Speelman, 2016

Juffere
Albert Speelman, 2021

Juffere
Albert Speelman, 2021