KastelenInNederland.nl
help zoeken

Informatie over kastelen

Dit gedeelte van de site gaat over algemene kasteel informatie. Vragen als wat is een kasteel, waarom werd een kasteel op die plaats gebouwd waarom is dit kasteel rond en een ander kasteel vierkant, worden hier behandeld.

De allereerste vraag is natuurlijk: wat is een kasteel. In een afzonderlijke pagina wordt ingegaan op de definitie.

In welke typen kunnen we de Nederlandse kastelen verdelen. Dit is afhankelijk van materiaal, de tijd, de macht van de eigenaar, de vorm van het kasteel.

Kastelen moeten een functie hebben om in het enorme onderhoud te kunnen voorzien. 

De vorm van een kasteel herinnert aan de adel, glorie en soms een roemrijk verleden. 

Het recht om duiven te houden was een van de heerlijke rechten.

Voor de jeugd heb ik een aantal pagina's [in ontwikkeling] ingericht.

Hoeveel raadplegingen, hoeveel kastelen voldoen, zie de statistieken.

Kastelen die sinds 13 september 2019 gewijzigd, toegevoegd of verwijderd zijn.

Kastelen die niet voldoen omdat ze na 1500 zijn gebouwd.

Welk kastelen liggen aan bevaarbaar water en zijn vanaf de boot te zien?